Advies en zorgvuldig handelen

  • Wilt u als werkgever de verzuimdossiers goed managen volgens de procesregels eerste en tweede ziektejaar (Wet verbetering Poortwachter) dan kan Jenny uw dossiers doornemen.
  • Jenny kan uw leidinggevenden coachen of sparren met uw P&O adviseurs op de moeilijke dossiers.
  • Daarbij staat voorop dat u zorgvuldig wilt handelen, de dure loondoorbetalingsverplichting van het derde ziektejaar (loonsanctie genoemd) wilt vermijden. Dat betekent dus dat uw dossiers en de re-integratie-activiteiten tijdcontingent moeten zijn opgepakt, als UWV de keuringsaanvragen gaat beoordelen.
  • Indien door u gewenst, wordt de voortgang van dossiers door Jenny verzorgd, zodat de dossiers volledig zijn ten tijde van de aanvraag tot WIA-keuring.