Mijn werk is mens (en) werk

Dienstverlening

Zij vindt de dienstverlening als arbeidsdeskundige erg belangrijk zowel voor werkgever als werknemer.

Kwaliteitsnormen

Zij werkt daarbij volgens de kwaliteitsnormen van de beroepsvereniging NVvA.

Vakmanschap

Zij ontwikkelt en onderhoudt haar vakmanschap middels het bijwonen van workshops en studiedagen.

Arbeidsdeskundig specialist

Jenny analyseert de situatie die wordt aangeboden. Zij werkt samen met werkgever en werknemer om de verzuimsituatie in beeld te brengen. Daarbij beoordeelt zij de taak van de werknemer en de (on-)mogelijkheden. Zij legt ook de consequenties van het verzuim uit en schrijft een leesbaar rapport.

Jenny steekt graag energie in haar werk omdat dit bij haar ook energie genereert.

Het bezoek door Jenny

Het arbeidsdeskundige onderzoek bestaat uit gesprekken met werkgever en werknemer in de beoordeling taakbelasting en mogelijkheden van de werknemer.

Dat betekent – waar nodig – het beoordelen van de werkplek, de werkruimte en de handelingen die door werknemer moeten worden verricht. In deze beoordeling wordt vastgesteld of het werk passend is en dat wordt duidelijk uitgelegd in de rapportage die daarop volgt.

Het lidmaatschap van de NVvA betekent voor Jenny veel. Ze kan gebruik maken van up to date gegevens in workshops rondom verzuim en re-integratie. Daarnaast volgt zij minstens 2x per jaar studiedagen bij gerenommeerde instituties.

Registratiegegevens

Jenny is lid van de NVvA met lidnummer 105171

Zij is geregistreerd bij SRA met lidnummer 2769

Gecertificeerd door Hobéon met nummer 39196

Recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanwezig

Per 1 juni 2011 ingeschreven bij de KvK onder nummer 52832422

Jenny schrijft met u een verwerkersovereenkomst (AVG)