Perspectief bieden bij verzuim

Een arbeidsdeskundige advies en rapportage geeft richting aan de activiteiten tijdens de  loondoorbetalingsverplichting.

  • Het arbeidsdeskundige advies en onderzoek wil bevorderen dat de werknemer structureel en duurzaam betaalde arbeid kan blijven verrichten.
  • Uitgangspunt is dat het arbeidsdeskundige onderzoek plaatsvindt omstreeks het einde van het 1eziektejaar, tenzij de bedrijfsarts anders heeft beslist (het kan in verband met de beperkingen juist eerder of later worden ingezet, in de periode van de 2 jaar loondoorbetaling).
  • Tijdens het onderzoek voert Jenny gesprekken met werkgever en werknemer. Ook bekijkt zij – zo mogelijk – de werkplek en vraagt zij gegevens omtrent de andere functies in het bedrijf.
  • Zowel werkgever als werknemer worden geïnformeerd over het belang van passende re-integratie, het lopen van (snuffel-)stages of detachering als het eigen werk niet meer lukt, tijdens de loondoorbetalingsperiode.